Privacybeleid

Privacy beleid

 1. Inleiding:

 

Vanhove 3S hecht veel belang aan jouw privacy en leeft dan ook de wet AVG Algemene Vordering Gegevensbescherming na die van toepassing is sinds mei 2018. Deze wet bepaalt hoe personen en diensten met uw gegevens moeten omgaan.

Door de website Vanhovedries.be te bezoeken of door gebruik te maken van de diensten, versturen en invullen van een contactformulier en/of het contacteren van Vanhove Dries, op welke wijze dan ook, erkent u en stemt u ermee in dat uw persoonsgegevens zullen worden verwerkt zoals hieronder beschreven (2. Manier van verwerking van persoongegevens). Indien u ten alle tijden zich wil verzetten tegen deze verwerking, aarzel dan niet om ons te contacteren.

 

 


2. Manier van verwerking van persoongegevens:


Om u als gebruiker en of klant  zo goed mogelijk te kunnen bijstaan met onze diensten hebben we het verwerken van uw persoonlijke gegevens tot een strikt minimum herleid. De gegevens die we van de gebruiker en/of klant verwerken betreft in het bijzonder:

 • Uw naam en Voornaam;
 • Uw telefoonnummer;
 • Adres;
 • E-mail adres;
 • Specifieke vragen en/of informatie die u deelt via het contactformulier

 

In latere fase:

 • Afmetingen, ligging perceel, woning en of project onderwerp


Deze  gegevens worden verwerkt voor mogelijke volgende doeleinde;

 • Het optimaliseren van onze website
 • Statistische doeleinde
 • Administratie en beheer van de geregistreerde
 • Marktonderzoek
 • Verificatie van de persoon gegevens van de geregistreerde
 • Informatie delen met de geregistreerde
 • Direct marketing
 • Community-building
 • Het uitwerken van uw ontwerp en of project

 


 

3. Beveiligingsmaatregelen:


Vanhove 3S Heeft de passende technische en operationele maatregelen getroffen om ervoor te zorgen dat uw persoongegevens worden beschermd tegen ongeoorloofde toegang, verwijdering of wijziging, diefstal, misbruik, openbaarmaking,...  Zoals vermeld bij onze algemene voorwaarden, erkent en aanvaardt u echter uitdrukkelijk dat – in het algemeen – de overdracht van informatie via internet nooit volledig veilig, privé of vertrouwelijk is. Daarom kan alle informatie die wordt verzonden of ontvangen via de website of andere communicatiemiddelen onderschept worden, ontsleuteld, geraadpleegd en/of gebruikt door worden derden, zelfs als er middelen worden gebruikt om deze informatieoverdracht te coderen.

Toch zullen we de nodige inspanning blijven leveren om ervoor te zorgen dat uw persoongegevens worden beschermd.  

 4. Uw recht:


Je kunt je, kosteloos en op verzoek , altijd verzetten tegen het gebruik van jouw gegevens voor direct marketing. Daartoe kun je u richten tot Vanhove 3S via e-mail:info@vanhovedries.be. We verzoeken je je vraag tot wijziging te vergezellen van een kopie van identiteitskaart. U kan ten alle tijden de marketing mailing stoppen door te kennen te geven dat je in de toekomst geen verdere boodschappen wenst te ontvangen. Het volstaat een kerende mail te sturen met vraag tot schrapping van uw e-mail adres.

Conform de wet over de verwerking van je verkregen persoongegevens beschik je over een recht tot inzage en eventuele correctie van je persoonsgegevens. Mits bewijs van je identiteit (kopie identiteitskaart) kun je via een schriftelijke, gedateerde en ondertekende aanvraag aan Vanhove 3S via Info@vanhovedries.be , kosteloos de schriftelijke mededeling krijgen van je persoongegevens. Indien nodig een correctie aanvragen.